NICUSOR’S STORY

The Story of Nicu Capsa

This is the story of a child whose disability led his brave mother and other parents from Gratiesti community to react against all odds and with very limited resources improve the lives of many families with disabled children. PIC_24

Right after birth of their son Nicu, the Capsa family was announced that their son had Arthrogryposis.  Nicu’s mother, as well as other parents of disabled children from the village of Gratiesti, tried to sign up for rehabilitation at various centers in Chisinau, but were very disappointed. Most of them were not admitted or eligible for assistance from these rehabilitation centers because their children had severe disabilities that required long treatments and procedures. The rehabilitation centers in the capital of Moldova accepted children only with light physical impairment. Unfortunately, Nicu was growing marginalized and his condition worsening as a result or inactivity and isolation. This experience gave Viorica the idea to create a nongovernmental organization in their town to represent and advocate for disabled children and their families. This assistance was especially important for the parents of disabled children in Gratiesti who were keeping their children at home, avoiding going out to activities, because of fear of their children being laughed at and mistreated. “Steaua Calauza” Nongovernmental Organization for Children with Disabilities began its activities with the children and parents through meetings, organizing events, looking for donors and other possibilities. The goal of the NGO is to assist the families with disabled and marginalized children; improve the quality of health and life of these children; help finding access to medical recovery services; and, facilitate their integration into society, bring them back from isolation.PIC_25

Nicu, as well as other disabled children from Gratiesti community wanted to be the same as other children from the community and attend the same education institutions. Unfortunately, parents had problems when they tried to enroll their children in school in their native town. It is the case of Nicu. Viorica, his mother, however, did not give up and managed to get her child to study. She faced lots of problems with the school staff and the entire community. Nicu was accepted by his classmates and loved to study. For 7 years, Nicu was carried to the school by his mother in her arms, and she had to wait in the hallway during classes to move him to different classrooms and bathroom. 

Nicu needed surgery, for which the parents could not raise enough money. Unfortunately, in 2013, at age 13, he died. Nicu became the inspiration of the entire community of Gratiesti. Viorica, Nicu’s mother is still running the NGO and is leading the parents with disabled children from Gratiesti.

The NGO is providing the necessary awareness and familiarization activities for families with disabled children, facilitating access to therapy, communication, social relationships and interaction.

POVESTEA DE NICU CAPȘAPIC_26

Aceasta este povestea unui copil a cărui problemă medicală a motivat-o pe mama sa curajosasă și alți părinți din comuna Gratiesti să reacționeze împotriva tuturor greutăților și cu resurse foarte limitate să îmbunătățească viața multor copii cu dizabilități.

Imediat după nașterea fiului lor Nicu, familia Capsa a fost anunțat că fiul lor este bolnav, Artrogripoza. Mama lui Nicu, precum și alți părinți a copiilor cu dizabilitati din comuna Grătiești, au încercat să se înscrie pentru reabilitare la diferite centre din Chișinău, dar au fost foarte dezamăgiți. Cele mai multe dintre ei nu au fost admiși sau eligibili pentru asistență de aceste centre de reabilitare, deoarece copiii lor au avut dizabilități severe care au necesitat tratamente lungi si proceduri costisitoare. Centrele de reabilitare din capitala Moldovei acceptată copii numai cu handicap fizic de gravitate mică. Din păcate, Nicu a fost marginalizat și starea lui se agrava ca urmare a inactivității și izolare. Această experiență i-a dat Vioricai ideea de a crea o organizatie neguvernamentala in comuna lor, astfel încât părinții cu copii cu dizabilități să nu trebuiească să facă călătorii în capitala. Acestă organizație de socializare a fost deosebit de important pentru părinții copiilor cu dizabilități din Grătiești, care izolau copiii acasă, evitând să iasă la activități, din cauza fricii că copiii lor lor vor fi înjosiți și maltratați. Asociația Obștească “Steaua Calauza” pentru Copii cu Dizabilități a inceput să activeze au început întâlniri, organizare de evenimente, cautare de sponsori și alte posibilități. Scopul A.O. este de a asista familiile marginalizate cu copii cu dizabilități; îmbunătăți calitătea sănătății și a vieții acestor copii; facilitarea accesului la servicii de recuperare medicala; și, facilitarea integrării lor în societate, scoaterea din izolare.

Nicu, precum și alți copii cu dizabilități din comunitatea Grătiești doreau să fie la fel ca alți copii din comunitate și să studieze la aceleași instituții de învățământ. Din păcate, părinții au avut probleme când au încercat să-și înscrie copiii la școala. Este cazul lui Nicu. Viorica, mama sa, nu a renunțat și a reușit să înscrie copilul la studii. Ea s-a confruntat cu o mulțime de probleme, dar pina la urma le-a depasit. Nicu a fost inteles de colegi și semeni lui, făcându-i sa fie mai toleranti si mai buni fata de copiii cu nevoi speciale. Timp de 7 ani, Nicu a fost dus la scoală de către mama sa în brațe. In ciuda greutatilor intimpinate zi de zi, lui Nicu ii placea sa mearga la scoala si sa invete cu toti copiii.

Nicu avea nevoie de intervenție chirurgicală, pentru care părinții nu au reușit să adune destui bani. Din păcate, în 2013, la vîrsta de 13, Nicu a murit. Nicu a devenit inspirația întregii comune de Grătiești. Viorica, mama lui Nicu și acum conduce A.O. Steaua Calauza și este liderul parintilor cu copii cu dizabilități din comuna Grătiești.

A.O. Steaua Calauza oferă activități de conștientizare și de familiarizare necesare pentru familiile cu copii cu dizabilitate, facilitarea accesului la tratament, comunicare, relații sociale și de interacțiune.

FullSizeRender FullSizeRender (1)