HOME


 NICUSOR CENTER IN THE MEDIA CLICK HERE

Steaua Calauza Association / NICUSOR Center for Children and Youth located in Gratiesti Town, Republic of Moldova, offers various therapeutic services for FREE for children with special needs and their families.

 

  • Kinesio Therapy
  • Speech Therapy
  • Sensory Therapy
  • Music Therapy
  • Training
  • English Language
  • Handcrafts Workshops
  • Consultations
  • Outdoor and indoor social activities and celebrations
  • Donations Distributions

Through the services provided by Steaua Calauza Association, at the NICUSOR Center, children with special needs improve their quality of life, their health and reintegrate into society. Their parents learn to assist them better at home and the community integrates them better. NICUSOR Center provides favorable conditions for therapy for children with spacial needs; effective recovery programs, appropriate treatment methods and counseling; and integration in schools/preschools.

The long term focus is to improve access to services for children and youth with special needs; to increase their independence; to improve their integration into the community; to develop community-based social care services for special needs children; to change public attitudes toward disabled people; to promote equal opportunities for the development of all community members; and to strengthen the community by a full and efficient integration of all children and young people.

Centrul de reabilitare

În timp ce mulți copii cu nevoi speciale sunt excluși din societate, ea le oferă a doua șansă la o viață deplină. Viorica Capșa a fondat Centrul pentru copii și tineret „Nicușor”, unde se prestează gratuit servicii de logopedie, kinetoterapie, psihopedagogie și muzicoterapie pentru zeci de copii cu nevoi speciale.

Опубликовано O nouă zi Вторник, 19 декабря 2017 г.

Kinetoterapie
Logopedie
Terapia Senzorială
Muzicoterapie
Instruiri
Limba Engleza
Artizanat
Consultări
Activități sociale și sărbători la aer liber și în interior
Distribuirea Donațiilor

Prin serviciile oferite de Asociația Steaua Calauza, la Centrul NICUSOR, copiii cu nevoi speciale își îmbunătățesc calitatea vieții, sănătatea și se reintegreaza în societate. Părinții lor învață să-i ajute mai bine acasă, iar comunitatea îi integrează mai bine. Centrul NICUSOR oferă condiții favorabile pentru terapie pentru copiii cu nevoi speciale; programe de recuperare eficace, metode de tratament adecvate și consiliere; și integrarea în școli / grădinițe.

Scopul nostru este îmbunătățirea accesului la servicii pentru copii și tineri cu nevoi speciale; sporirea independenței lor; îmbunătățirea integrării în comunitate; dezvoltarea serviciilor sociale și de îngrijire socială pentru copiii cu nevoi speciale; schimbarea atitudinii publice față de persoanele cu dizabilități; șanse egale pentru dezvoltarea tuturor membrilor comunității; consolidarea comunității prin o integrare completă și eficientă a tuturor copiilor și tinerilor.